Please enable JS
LADDPARK
I MALMÖ
Sveriges största laddpark för tunga fordon och personbilar. Med 22 snabbladdare, egenproducerad el från solceller och ett eget batterilager på plats stabiliserar vi elnätet och boostar laddningseffekten. Helt enkelt Sveriges klimatsmartaste laddupplevelse!
SOLCELLSPARK
I PERSTORP
I Skånska Perstorp bygger vi en solcellspark som kommer producera 1 500 000 kwH. Vi har ökat radavståndet mellan panelerna för att möjliggöra odling mellan panelerna, i och med detta så kan vi både producera energi & inte beslagta viktig åkermark som används till livsmedelsproduktion.
Sociala medier