Please enable JS

Välkommen till framtiden

Sveriges största laddpark belägen på Bernstorp i Malmö.
22 laddplatser avsedda för både tung trafik och personbilar.

Dynamisk prissättning efter dagens spotpris.
Aktuellt pris: 5,98 kr/kWh

Sociala medier